BLITZ MENTALITY EPISODE 006: THE ANATOMY OF A BLITZ